برگزاری دوره ها

®ISTQB موفق ترین طرح جهان برای گواهی تست های نرم افزاری را ایجاد کرده است. در دسامبر 2016 بیش از 700،000 آزمون  و بیش از 500،000 گواهی در بیش از 117 کشور جهان صادر کرده است. این طرح بر اساس یک دانش مستحکم  و قوانین معتبر است که به طور مداوم در سراسر جهان استفاده می شود. این موسسه نماینده رسمی برگزاری دوره های ISTQB در ایران می باشد.

ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board)

lessons

FOUNDATIONS OF SOFTWARE TESTING - ISTQB CERTIFICATION

در سطح پایه، تستر اصطلاحات اساسی مربوط به تست را آموزش می بیند،  و با مفاهیمی چون  ضرورت تست نرم افزار، اهداف و اصول تست موفق ، سطوح آزمون، انواع آزمون و تحلیل و تاثیر هریک و  تکنیک های مختلف ایستا و پویا آشنا می شود. علاوه بر این، تستر فرایند تست، فعالیت های اصلی و فرعی تست و نحوه تعامل با برنامه و چرخه های نگهداری را درک می کند. همچنین، تستر با ابزارهای مختلف تست آشنا می شود و  از تکنیک های سیستماتیک و اکتشافی برای استخراج موارد آزمون و  تست نرم افزار استفاده می کند.

طول دوره : 18 ساعت

روز: پنج شنبه ها

ساعت : 14 الی 17

تاریخ شروع 15 الی 20 آذر

ثبت نام در دوره آموزشی

ADVANCED TEST MANAGER - ISTQB CERTIFICATION

طول دوره : --

روز: --

ساعت : --

تاریخ شروع : --